House of Parliament

House of Parliament lépe než kterákoliv jiná budova reprezentuje důležitost Britského parlamentu jako čelního státního orgánu. Nachází se přímo u řeky Temže, oficiální název komplexu budov je New Palace of Westminster. Toto impozantní sídlo je složené ze Sněmovny lordů a Dolní sněmovny (House of Lords a House of Commons). Je proslulé svými věžemi Victoria Tower a především Clock Tower, ve které je 5 zvonů, z nichž největší a nejznámější je Big Ben.

K Westminsterskému paláci se dostanete ze zastávky Westminster Bridge Road nebo South Bank autobusem číslo 11, 24 a 211. Nejbližší stanice metra je Westminster na trase Circle, District a Jubilee. Nejbližší parkoviště je v blízkosti Victoria Tower, ale rozhodně není doporučováno kvůli silné dopravě přijíždět automobily.

Nejstarší část paláce Westminster Hall byla postavena v 11. století. Až do 16. století sloužil palác jako sídlo panovníka. V roce 1529 byla jeho část požárem zničena a Jindřich VII. přesunul své sídlo do Whitehall. Dnešní podobu palác získal až v 19.století, kdy byl celý zrekonstruován. Autory této přestavby byli architekti Charles Barry a August Welby Pugin. V průběhu druhé světové války byla budova 14krát zasažena při bombardování a musela opět projít rekonstrukcí. Tou byl pověřen Giles Gilbert Scott, který zachoval Barryho charakter stavby. Oprava byla dokončena roku 1950.

House of Parliament s Big Benem při pohledu od London Eye.

V paláci se nachází více než 1000 místností a 100 schodišť, samotná budova je čtyřpatrová. Nejdůležitější jsou jednací sály Sněmovna lordů a Dolní sněmovna. Ve Sněmovně lordů se každoročně odehrává tradiční ceremonie zahájení parlamentního roku. Nachází se v jižní části paláce a je bohatě vyzdobena. Lavice i ostatní nábytek mají červenou barvu. Zlatem zdobený baldachýn a trůn se nacházejí v zadní části místnosti. Sál Dolní sněmovny se nachází v severním konci Westminsterského paláce a je relativně malý. Výzdoba je také skromnější, lavice a ostatní nábytek mají zelenou barvu. Podle tradice britský panovník nikdy nevstupuje do Dolní sněmovny ale naposledy tuto tradici porušil král Karel I. roku 1642. Westminster Hall je jedním z největších sálů. V historii plnil různé funkce a pamatuje nespočet ceremoniálních obřadů. Konala se zde například recepce po korunovaci krále Jiřího IV. či pohřeb Winstona Churchilla.

Cromwellova socha u House of Parliament.

Přístup do Westminsterského paláce je pro veřejnost velmi omezen. V době jednání parlamentu mohou britští občané požádat své poslance o prohlídku s průvodcem. Britští občané i cizinci si mohou koupit lístky na prohlídku parlamentu v době parlamentních prázdnin, ale vydává se jen velmi omezený počet vstupenek. V pohodlí svého domu, ale můžete shlédnout video průvodce na oficiálních stránkách http://www.parliament.uk/.

IMG_2925.JPG

Zajímavé je, že z bezpečnostního posudku, o němž informoval britský deník Guardian, vyplývá, že stará budova v sobě skrývá rakovinotvorný azbest. Posudek vypracovali zdravotní a bezpečnostní experti z londýnské společnosti Goddard Consulting. Ze čtyř vstupních šachet bylo odebráno 20 vzorků a následná expertíza v nich prokázala přítomnost hnědého azbestu, tedy jednoho z nejnebezpečnějších druhů. Podle mluvčí Westminsterského paláce, ale již byly nejzávažnější problémy vyřešeny.

Zatím žádné komentáře - buďte první!

Děkujeme Vám, že chcete komentovat tento článek. Snažte se prosím psát s diakritikou a pokud možno k tématu článku. Váš komentář se neobjeví hned, ale musí počkat na schválení moderátorem. Veškeré příspěvky obsahující reklamu či netýkající se tématu nebudou s největší pravděpodobností schváleny.TOPlist